Werkwijze

Onze werkwijze

Telefoon: 06-13006470                                                                                                                                                                               E-mail: info@rekon-bv.nl

  Wij hanteren een stappenplan om de radiatoren optimaal te reinigen en uw installatie weer volledig te laten functioneren.

1. Inspectiebezoek:

Dit bezoek is bedoeld om het probleem op te sporen.
Wanneer dat gevonden is bespreken wij de mogelijkheden die er zijn en het plan van aanpak.
Op basis hiervan ontvangt u van ons een definitieve offerte.


2. Voorbereidend bezoek

Afhankelijk van de mate van vervuiling is het noodzakelijk om tenminste één week voor het reinigen,

een magneetfilter te plaatsen.
Tevens voegen wij aan het water een speciaal reinigingsmiddel toe om het slib/vervuiling los te weken.
Dit zorgt er mede voor, dat alle vervuiling wordt verwijderd tijdens de reiniging.
De volgende werkzaamheden vinden plaats tijdens dit bezoek

1. Wateranalyse
2. Warmtebeeldcamera inspectie.
3. Afsluitkranen CV ketel monteren.
4. Magneetfilter monteren en reinigingsmiddel toevoegen.


3. Reiniging installatie

Op deze dag zullen wij uw Cv-installatie van vuil en verstoppingen ontdoen.
De volgende werkzaamheden vinden tijdens dit bezoek plaats.
1. Reinigen / ontstoppen met onze spoeltechnieken.
2. Vloerverwarming verdeler met pomp vervangen (optioneel)
3. Automatische ontluchter(s) monteren (optioneel)
4. Afsluitbare spoelkranen monteren
5. Wateranalyse
6. Waterbehandeling
7. Beschermingsmiddel toevoegen
8. Inregelen (optioneel)
9. Warmtebeeldcamera inspectie


4. Oplevering
1. Eindcontrole en overhandiging rapportage en certificaat

Rekon Installatietechniek bv  Timmerwerf 93  1969NJ  Heemskerk                             Tel: 06-13006470      www.rekonwarmteservice.nl

Radiatoren spoelen © Privacy Policy 2020