Installatie reinigen

CV-Installatie spoelen en ontstoppen

Telefoon: 06-13006470                                                                                                                                                                               E-mail: info@rekon-bv.nl


                 Wij ontstoppen en reinigen vloerverwarming systemen door ons speciaal ontwikkelde methode.

                                    Onze methode wordt binnen Europa enkel en alleen door ons toegepast.

                                              Krijgen wij uw Cv-systeem niet schoon dan lukt het niemand.

Het plaatsen van gescheiden verdelers is noodzakelijk bij de volgende installatie's.

het water van de vloerverwarming komt niet in aanraking met het Cv-water

doormiddel van een scheiding hier door blijf de Cv-installatie en vloerverwarming

schoon na dat de installatie is gereinigd.


1.  Als niet-diffusiedichte leidingen zijn gebruikt

2.  Bij dikwandige installaties

3.  Bij stadsverwarming installatiesNiet diffusiedichte leidingen
Begin jaren tachtig stond vloerverwarming in de kinderschoenen en werd op grote schaal gebruik gemaakt van zogenaamde tyleenslangen.
Na verloop van vele jaren bleek de tyleenslang niet geschikt te zijn voor gesloten Cv-installaties met hoge temperaturen, omdat de buizen niet diffusiedicht zijn.
Ongewenste zuurstoftoetreding vindt plaats waardoor de metalen onderdelen aangetast worden door corrosie.
Het negatieve gevolg van dit proces is, dat er binnen de Cv-installatie een soort vette roest drab ontwikkeld wordt.
Dit wordt ook magnetiet of sludge genoemd. Dit zorgt voor vernauwingen en verstoppingen.
Wanneer dit probleem zich voordoet kunt u er voor kiezen om de vloer open te breken en de leidingen te laten vervangen.
Een tweede mogelijkheid is te kiezen voor de aanzienlijk goedkopere methodiek, die wij hebben ontwikkeld, zodat u de ’zwarte slangen’ kunt blijven gebruiken voor de vloerverwarming. hier onder het gevolg van vervuiling.

Niet diffusiedichte leidingen
Begin jaren tachtig stond vloerverwarming in de kinderschoenen en werd op grote schaal gebruik gemaakt van zogenaamde tyleenslangen.
Dit zijn zwarte kunststofleidingen die toentertijd ook werden gebruikt voor drinkwaterleidingen.
Vanaf het begin bestonden er al leidingen speciaal voor vloerverwarming, maar deze waren erg kostbaar.
Uit kostenbesparing is er toen voor gekozen om tyleenslang toe te passen.
Na verloop van vele jaren bleek de tyleenslang niet geschikt te zijn voor gesloten Cv-installaties met hoge temperaturen, omdat de buizen niet diffusiedicht zijn.
Ongewenste zuurstoftoetreding vindt plaats waardoor de metalen onderdelen aangetast worden door corrosie.
Het negatieve gevolg van dit proces is, dat er binnen de Cv-installatie een soort vette roest drab ontwikkeld wordt.
Dit wordt ook magnetiet of sludge genoemd. Dit zorgt voor vernauwingen en verstoppingen.
Wanneer dit probleem zich voordoet kunt u er voor kiezen om de vloer open te breken en de leidingen te laten vervangen.
Een tweede mogelijkheid is te kiezen voor de aanzienlijk goedkopere methode, die wij hebben ontwikkeld, zodat u de ’zwarte slangen’ kunt blijven gebruiken voor de vloerverwarming.


Dikwandige installatie
Utiliteitsgebouwen zoals kantoren, ziekenhuizen en scholen maar ook oudere appartement complexen en luxe woonhuizen zijn vaak voorzien van dikwandige installaties.
Deze herkent u aan de kenmerkende dikke buizen met een diameter van 20 mm tot en met 400 mm. Vroeger stonden de Cv-ketels vaak in de kelder, omdat deze ketels gestookt werden op olie en kolen.
Leveranciers van brandstof konden zo eenvoudig de voorraad aanvullen.
Vroeger werd gebruik gemaakt van de natuurkundige ‘thermos fonische werking’ (warmte stijgt omhoog, convectie principe) en werd gebruik gemaakt van hoge aanvoertemperaturen tot wel 90ºC. Hierdoor was een pomp overbodig.
De leidingen moesten nauwkeurig berekend worden. De leidingen in de kelder zijn daarom vaak dikker dan die op zolder.
Op deze slimme natuurkundige manier werd er druk opgebouwd en kon de Cv-installatie circuleren zonder pomp.

Een dikwandige Cv-installatie heeft qua volume gemiddeld 4x meer water in de installatie als een moderne installatie.
Dus ook 4x meer oppervlakte aan metalen en dus ook meer kans op corrosie en vervuiling.
Kiest u ervoor om vervanging uit te stellen?
Dan is het raadzaam om de installatie regelmatig te laten reinigen.


Stadsverwarming installatie
Veel huiseigenaren met stadsverwarming denken dat hun Cv-installatie niet onderhouden hoeft te worden, omdat de verwarming centraal wordt geregeld door de leverancier van de stadsverwarming.
Als klant een terechte gedachte.
Uw leverancier van stadsverwarming maakt op grote schaal gebruik van filters die de grove deeltjes uit het water halen.
Echter een centraal aangestuurd verwarmingssysteem heeft op grote schaal te maken met lekkages en is geen gesloten circuit.

Het wordt dagelijks geopend om nieuwe straten aan te sluiten en om grote lekkages te verhelpen.
Hierdoor heeft zuurstof vrij spel en komen er relatief grote hoeveelheden vuil in het centrale systeem terecht.

In tegenstelling tot woningeigenaren die van een eigen Cv-ketel gebruik maken,
wordt het stadverwarmingssysteem om een hoge doorstroom te voorkomen zeer accuraat ingesteld.
De kranen van uw radiatoren krijgen om deze reden slechts een beperkte doorlaat.
Het hoeft waarschijnlijk geen betoog, dat deze omstandigheden gaan zorgen voor vernauwingen en verstoppingen in uw lokale stadsverwarmingssysteem.
Periodiek onderhoud wordt daarom dan ook sterk aanbevolen.

Rekon Installatietechniek bv  Timmerwerf 93  1969NJ  Heemskerk                             Tel: 06-13006470      www.rekonwarmteservice.nl

Radiatoren spoelen © Privacy Policy 2020